Älyrakennus on ekoteko

Sisätiloissa vietetään paljon aikaa, varsinkin täällä pohjolassa, jossa sääolosuhteet eivät usein mahdollista ulkona oleskelua pidemmällä aikavälillä. Rakennukset tuottavat paljon hiilidioksidipäästöjä, mutta on vaikea vähentää rakennusten määrää, joten se ei ole keino vähentää päästöjä. Siihen löytyy kuitenkin ratkaisu, joka liittyy älyrakennuksiin. Älyrakennus voi tarjota monenlaisia ratkaisuja, Osaa niistä voidaan pitää ekotekoina, ja osa pitää meidät paremmassa kunnossa. Jos rakennus on jo olemassa, mutta se ei ole älyrakennus, voidaan se muuttaa sellaiseksi. Mitään ei tarvitse välttämättä purkaa mikäli halutaan, että yhä useampi rakennus sisältäisi mahdollisimman paljon älykkäitä ratkaisuja.

Mikä älyrakennus oikeastaan on?

Älyrakennus tarkoittaa ensinnäkin energiatehokasta rakennusta. Niiden avulla voidaan esimerkiksi vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tällaiset rakennukset voivat jopa tuottaa enemmän energiaa kuin mitä käyttävät. Sellaiset rakennukset ovat olleet alusta asti älyrakennuksia, joiden rakentamisessa on heti voitu huomioida energiatehokkuus ja monet muut tärkeät asiat. Jos kyseessä on rakennus, joka on muutettu älyrakennukseksi, on sen omaa energiankulutusta saatu vähennettyä.

Kaikessa tässä on kyse tietysti teknologiasta, jota on hyödynnetty rakennusta tehdessä tai muunneltaessa. Teknologia kehittyy jatkuvasti, joten rakennuksistakin tulee koko ajan yhä älykkäämpiä. Se tarkoittaa samalla myös tehokkuuden lisääntymistä ja sitä, että rakennukset kuormittavat yhä vähemmän luontoa.

Mitä kaikkea hyvää älyrakennukset tarkoittavat?

On varmasti jo tullut ilmi, että älykkäät rakennukset tuottavat vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin ilman älykkäitä ratkaisuja rakennetut rakennukset. Se on niissä moelle tärkein lähtökohta, mutta älyrakennuksista on paljon muutakin hyötyä. Yksi on luonnollisesti myös se, että ne säästävät rahaa. Sekin liittyy rakennusten pienempään energiankulutukseen sillä penempi kulutus näkyy myös energialaskujen pienentymisessä.

Ilma, jota hengitetään älyrakennuksissa, on puhdasta. Kun saa viettää aikaa sellaisessa rakennuksessa, pysyy aika varmasti terveempänä kuin pitäisi hengittää tunkkaista ja paljon epäpuhtauksia sisältävää sisäilmaa. Puhdas ilma pitää myös paremmin virkeänä.

Älyrakennuksia on helppoa muunnella eri tarkoituksiin. Ei tarvitse tehdä suuria remontteja tai rakentaa kokonaan uutta rakennusta, jos rakennukselle tulee uusia käyttökohteita. Älyrakennukset säästävät paljon rahaa ja aikaa sekä luontoa, joka lisää näiden rakennusten suoiota tulevaisuudessa todennäköisesti yhä enemmän.