Ilmastointi on älykodin parhaimpia sovelluskohteita

Älykoti saattaa olla täynnä teknologiaa, joka tarjoaa loputtomasti viihdettä sekä pieniä helpotuksia arkeen. Helposti vähemmälle huomiolle jää eräs tärkeimmistä asioista, mitä jokaisen älykodin tulisi hallita, sillä se on täysin käsin koskettelematon asia – ilma jota hengitämme.

Perinteinen ilmanvaihto perustuu oletusarvoihin ja arvioihin, sekä vuorokaudenaikoihin. Ilmastointilaitteet puhaltavat ilmaa iltakuudesta iltakahdeksaan, koska on oletettu, että tuolloin tehdään ruokaa ja tuoksuja halutaan pois hengitysilmasta. Todellisuudessa saattaakin olla niin, ettei kukaan ole oikeastaan koskaan kotona kyseisenä aikana, eikä manuaalisesti säädettävää ilmastointia muisteta mukauttaa jatkuvasti. Huonoimmillaan tilanne voi olla se, että tyhjään kotiin ilmetään pakkasilmaa ulkotiloista, mikä puolestaan kasvattaa lämmityskuluja täysin turhaan. Älykodissa ilmanvaihto voidaan oletusarvojen ja jatkuvan säätämisen sijaan mukauttaa tarkasti kuhunkin käyttökohteeseen ja -tilanteeseen.

Älyteknologian käytöllä huomattavia etuja ilmastoinnissa

Älykodin ilmastointi perustuu antureihin, jotka mittaavat ja seuraavat ilmanvaihtoa. Anturit toimivat langattomasti ja lähettävät seurantatietoa prosessoitavaksi ilmanvaihdosta vastaavaan keskusyksikköön. Seurantatietoa ovat muun muassa huoneilman kosteus ja lämpötila, ilmanmäärien kulku ilmanvaihtokanavissa, huoneen ilmanpaine ja paine-erot huoneessa eri vuorokaudenaikoina. Näitä tietoja seuraamalla ja analysoimalla keskusyksikkö säätää ilmanvaihdon tasapainoon.

Antureiden dataan perustuva ilmanvaihto pitää sisäilman älykodissa hyvälaatuisena ja tasapainoisena kaiken aikaa. Ilmassa kasvanut kosteus tai hiilidioksidimäärä sekä muut ilman laatuun vaikuttavat epäpuhtaudet huomataan automaattisesti. Ilmastointijärjestelmä reagoi muutoksiin vahvistaen ja heikentäen ilmanvaihtotehoa tarpeen mukaan. Älykodissa asuvat henkilöt eivät muutoksia juuri huomaa, koska sisäilma pysyy laadukkaana ja lämpötila tasaisena. Energiansäästö voi olla huomattava ja turha häiritsevä ilmastointilaitteen melu vähenee kun tarpeeton käyttö loppuu.

Älykäs ilmastointijärjestelmä osaa myös tutkia omaa tehokkuuttaan ja ilmoittaa omistajalle häiriöistä ennakoivasti. Suodattimien vaihtotarpeesta saa automaattisesti hälytyksen, kun järjestelmä havaitsee systemaattista heikentymistä suodattimien toiminnassa. Järjestelmä voidaan myös liittää osaksi huoltoyhtiöiden omia seurantajärjestelmiä ja valtuuttaa huoltoliike lähettämään apua paikalle vikatilanteen ilmentyessä. Asentaja näkee järjestelmästä suoraan, mistä vikailmoitus on lähtöisin ja mikä sen aiheuttaja on. Tietojen avulla asentaja osaa varata oikeat varaosat mukaan ja ongelma saadaan nopeasti korjattua yhdellä huoltokäynnillä.

Sisäilman jatkuva laatuseuranta on tärkeä osa älykodin optimointia ja energiatehokkuutta. Se takaa myös omistajalleen miellyttävän ja rentouttavan olon omassa älykodissa.